Procedure

EPBKurt

EPB-verslaggeving

Procedure


Ontwerpfase


  • Vóór de start van de werken maken we een vooraf berekening op  aan de hand van de door de opdrachtgever aangeleverde info.
  • Er wordt een schriftelijk advies opgemaakt over alle EPB-eisen en hoe aan deze eisen voldaan kan worden.
  • De startverklaring wordt opgesteld en ingediend bij het VEA. (Vlaams energie agentschap)
  • Als de werken gestart zijn kunnen op verzoek steeds simulaties uitgevoerd worden.
  • Bij vragen over EPB sta ik jullie bij met advies.


EPB aangifte, na voltooiing van het gebouw


  • Dienen de nodige bewijsstukken verzameld te worden voor het kunnen opstellen van het EPB-verslag.
  • Controle via een plaatsbezoek van alle geplaatste materialen en technieken.
  • Opstellen van een voorlopig EPB-verslag dat dan zal overlopen worden om eventuele aanpassingen uit te voeren.
  • Na goedkeuring van het voorlopig EPB-verslag, wordt het definitief EPB-verslag ingediend bij het VEA
  • U ontvangt een Energieprestatiecertificaat bij Bouw dat 10 jaar geldig blijft.

BTW nr: 0724.956.323 | EPB-registratie nr: EP18372 | IBAN: BE55 0018 6156 0544

COPYRIGHT © ALL RIGHTS RESERVED